Prohlídky pro školky a školy

Dětští návštěvníci budou s historii objektu seznámeni zajímavým způsobem. Výklad je přizpůsoben věku dětí ve skupině.

Dětské skupiny může provést na Valdštejně dobrotivý a polepšený loupeživý rytíř Šof z Helfenburka, který se na hrad vrátil z 15. století. Poutavým způsobem přiblíží dětem život na hradech ve středověku i princip obrany hradů v pískovcích tzv. „mordovací soutěsku“. Prohlídky se konají pouze za příznivého počasí.

Děti si mohou pod verandu nebo na lavičky na nádvořích sednout, odpočinout a posvačit.

Speciální dětská prohlídka pro organizované skupiny vstupné: děti do pěti let 20,- Kč, školní děti a studenti do 26 let 60,-Kč.
Pedagogický dozor školních výprav – obvykle na 10 žáků 1 osoba též za snížené vstupné.