Způsob prohlídky

Celý exteriér hradu, sklepení s expozicí archeologie a výstavou Chvála pískovci a biliárovým sálem  procházejí návštěvníci samostatně. Interiéry klasicistního paláce a romantického paláce v zadní části hradu jsou zpřístupněny pouze s průvodcem. Na pokladně jsou k dispozici průvodcovské texty v několika jazykových mutacích. Na objednání je možné zajistit cizojazyčného průvodce.

Areál hradu se nachází na pískovcových skalách propojených mosty a je složen z několika částí.

Přední část hradu je bezbariérová, na druhém nádvoří je umístěno i sociální zařízení vhodné pro invalidy. Rovinné úseky v okolí  kaple sv. Jana Nepomuckého umožňují projížďky s invalidním vozíkem. 

Psům na vodítku je vstup do vnějších prostor hradu dovolen. 

Délka prohlídky s průvodcem je cca 45 minut. 

Upozornění pro návštěvníky:

Během prohlídky hradních interiérů a exteriérů věnujte, prosím, zvýšenou pozornost nerovnostem povrchu komunikací, sníženým průchodům, popř. jiným rizikům, které odpovídají historické podstatě objektu.