Výlety do blízkého okolí

Návštěvu hradu Valdštejna je možné spojit s krásným výletem. Může být celodenní, půldenní, může to být jenom krátká hodinová vycházka do blízkého Skalního města. Popsané trasy lze podle času a vašich možností různě kombinovat.

Předpolím hradu prochází nejznámější tzv. Zlatá stezka Českého ráje značená červeně. V našem úseku vede z Turnova přes Hlavatici a Valdštejn na Hrubou Skálu a na Trosky.

Skalní rozhledna Hlavatice se nachází 1,5 km od hradu Valdštejna s výhledy na Turnov, Kozákov, Ještěd, Bezděz, Rálsko a kopce Českého středohoří.

Přímo od Valdštejna vede zelená značka přes parkoviště do Turnova.

Od Valdštejna po žluté značce (4 km) dojdeme na hrad Chlum zvaný též Kozlov.

Ve skalním labyrintu se zachovaly vytesané světničky a zásobnice. Pozorný návštěvník může najít i středověké galantní vyznání „Na tom svietě žádná jina“ . Areál nemusel být hradem, ale útočištěm lidí v neklidných dobách.

Pohodlná cesta, vhodná s malou obměnou (neodbočíte na úzkou stezku) i pro kočárky nás dovede kolem skalních útvarů Majáku a Čertovy ruky do Sedmihorek (3 km).

Nejznámější procházka Zlatou stezkou po červené značce ke Hrubé Skále vede po hřebenové lesní cestě. Následuje popis trasy se všemi odbočkami:

Pět set metrů od hradu najdeme odbočku po modré na Janovu vyhlídku (0,5 km) a dále do Sedmihorek (3 km). Náročná stezka vede přímo středem Skalního města.

Po osmi stech metrech od hradu odbočuje modrá značka ke Kopicovu statku (800 m). Významná lidová architektura s galerií lidových skalních reliéfů Vás jistě okouzlí.

O tři sta metrů dál ( 1.200 m od hradu) se od červené značky odděluje také zelená, která vede k Věžickému rybníku (7 km) a na hrad Kost (13 km). Po zelené jen krátkou odbočkou dojdeme na půvabnou lesní planinu s kapličkou a starodávnou hájovnou, jedinými pozůstatky zaniklé vsi Radče.

Ve vzdálenosti 1.300 m od hradu odbočíme k nádherné vyhlídce U Lvíčka. Kolem sebe máme Skalní město jako na dlani a přímo pod sebou zajímavý skaní útvar Dominstein.

O čtyři sta metrů dál (1.700 m od hradu) najdeme známou vyhlídku na Kapelu.

Po dvou kilometrech od hradu dojdeme k myslivně a Arboretu Na Bukovině, které je známé zejména svými skupinami obrovských severoamerických jedlí.

Projdeme arboretem a po chvíli jsme u Adamova lože. Krátce se věnujeme tomu místu. Odbočit ovšem můžeme po žluté značce (0,5 km) na Mariánskou vyhlídku. Přes blízké Dračí skály odtud vidíme zámek Hrubou Skálu a v pozadí hrad Trosky.

Žlutá stezka dále vede k Symbolickému hřbitůvku horolezců a dál směrem k Sedmihorkám.

Červená značka nás dovede kolem předsunuté skalní pevnůstky Prachovny k zámku Hrubá Skála (3.200 m od hradu Valdštejna).

Zámek slouží jako hotel, prohlédnout si můžete obě nádvoří, vystoupit na zámeckou věž a nahlédnout do kostela sv. Josefa.

Dále po červené lze dojít až na hrad Trosky (9,5 km od Valdštejna)

Oblíbená je také zeleně značená stezka, která vede z Hrubé Skály Myší dírou a Zámeckou roklí kolem Dračích skal do Sedmihorek (1,5 km z Hrubé Skály).

Zatímco Zlatá stezka nabízí návštěvníkům báječné výhledy na Skalní město shora, všechny tři cesty, modrá přes Janovu vyhlídku, žlutá přes Mariánskou vyhlídku a zelená procházejí přímo Skalním městem do roviny u Sedmihorek.

Odtud po žluté a dál lesní silničkou se dostanete zase zpět k parkovišti pod hradem Valdštejnem.

Nejkratší vycházka do Skalního města vede od Valdštejna na půvabnou Janovu vyhlídku. Pod železnými schody je možné opustit modrou značku a krátkým neznačeným úsekem lesní cesty projít na žlutě značenou stezku pod skalní útvary Majáku a Čertovy ruky. Dál jdeme po žluté značce a výše popsaným způsobem lesní silničkou zpět k parkovišti.

Přejeme Vám krásné zážitky.