Procházka hradem

Ke vstupní bráně hradu vede kamenný most ozdobený barokními sochami českých patronů. Jedná se o kopie soch kosmonoských Jelínků, které vytvořil místní akademický sochař Jiří Novák. Za vstupní branou se nachází první nádvoří hradu. Pod prvním nádvoří je zpřístupněné sklepení se sbírkou archeologických nálezů hradu a expozicí věnovanou pískovcům - fenoménu Českého ráje. Součástí prvního nádvoří je i malá kaple s údajným portrétem Karla Hynka Máchy. 

vstupní most první nádvoří mácha1

Za druhým mostem, rovněž zdobeným sochami, stojí klasicistní dům. Pro návštěvníky je připravena expozice v prvním patře - Slavnostní sál a salonek s portrétní galerií posledních majitelů Lexů z Aehrenthalu. 

sál KD nový sál 1 salonek 

Na druhém nádvoří je kaple sv. Jana Nepomuckého, která je od 18. století zdaleka viditelnou dominantou hradu. V interiéru kaple našly své místo i originály sochařské výzdoby mostů od Josefa Jiřího Jelínka z Kosmonos. Zajímavá je i hladomorna u stěny klasicistního domu, náhodně objevená při opravách objektu.

DJI 0479 interiér kaple kaple 

Ze druhého nádvoří vede romantické schodiště na aehrenthalskou terasu a do nejstarší části hradu. Pod terasou se nachází biliárový sál.

léto2 biliární sál branka 

Schody do sklepení a zazděná branka ke třetímu skalnímu bloku jsou pozůstatky vstupu a obranného systému do „skalního hradu” z 15. století. Na třetím skalním bloku se nachází středověké pozůstatky hradu. Skalní sklepení, středověká hradní lednice, ruiny, které ohraničují nerovná nádvoříčka a staleté borovice, tvoří romantické kulisy místa. Při úpravách v 19. století byla na konci hradu vybudována vyhlídka na Trosky a blízké skalní město. Pro návštěvníky jsou připraveny expozice v romantickém paláci, vybudovaném na starobylém středověkém paláci pánů z Valdštejna.

romanťák vyhlídka mordovačka

Hrad Valdštejn má pro své návštěvníky mnoho zajímavostí. Rozmanitost je hlavním znakem hradu, který utvářela staletí. Bizardní skály, na kterých hrad stojí uprostřed lesů, tichá pokora památky v krajině, a nádherné výhledy celkový dojem jen umocňují.

Návštěva hradu bývá spojována s výletem do blízkého Hruboskalského skalního města. Český ráj nabízí návštěvníkům ojedinělé spojení přírodních krás a neobvyklého množství historických památek, hradů a zámků, seskupených na velmi malém území.

Upozornění pro návštěvníky:

Během prohlídky hradních interiérů a exteriérů věnujte, prosím, zvýšenou pozornost nerovnostem povrchu komunikací, sníženým průchodům, popř. jiným rizikům, které odpovídají historické podstatě objektu.