Netopýři jsou na Valdštejně i v zimě

V pátek 4. ledna proběhla na Valdštejně opět kontrola početního stavu netopýrů, kteří si hrad každoročně vybírají jako své významné letní sídlo a hnízdiště. Jejich množství však přes zimu logicky není tak velké, jako v letních měsících. 

Druh netopýra, který je nejvíce s Valdštejnem spjat, je bezesporu vrápenec malý. Toho měli návštěvníci možnost blíže poznat v loňské sezóně při zářijových "Dnech evropského dědictví". Právě na této naučné akci mohli lidé vyslechnout zajímavý výklad o životě tohoto vzácného druhu a zároveň se účastnit i jeho odchytu a krmení. Tehdy v závěru léta byla kolonie vrápence na hradě ještě velká. Nyní v průběhu zimy se jejich množství logicky zmenšilo. Právě lednovou kontrolou bylo zjištěno, že pod prvním hradním nádvořím se v současné době vyskytuje 19 vrápenců malých a v druhém hradním sklepení (na třetím skalním bloku v prostoru hradní lednice) je jeden vrápenec a jeden netopýr velký.