Hrad Valdštejn otevírá svoji klasicistní bránu na Velký pátek

Prvním návštěvnickým dnem letošní sezóny bude Velký pátek. Areál hradu bude otevřen i na Velikonoční pondělí.
I v letošním roce budou na objektu realizovány větší stavební práce.

Jedná se o obnovu terasy nad biliárním sálem a obnovu střech a krovů kočároven a vstupní klasicistní brany. Celkové náklady jsou vysoutěženy v částce 1.455.000,- Kč. Na realizaci stavebních prací byl předběžně přiznán příspěvek do výše 700.000,- Kč od Ministerstva kultury v rámci programu „Záchrana architektonického dědictví“.  Zároveň bylo zažádáno o dotaci na Liberecký kraj v rámci programu 7.2 „Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji“.

Práce budou prováděny za návštěvnického provozu, proto je při prohlídce třeba dbát pokynů správy hradu. Za případná omezení se předem omlouváme.

Těšíme se na Vaši návštěvu.