Netopýři na hradě

Hrad Valdštejn není jen historickým sídlem lidí, kteří jej v dávných dobách obývali. Je také součástí přírody a skýtá místo k životu obyvatelům z říše zvířat. Kromě všudypřítomných zástupců bezobratlých (pavouci a různý hmyz) či přelétajících ptáků, skýtá hrad významné místo pro život několika zástupců netopýrů, z nichž někteří patří k velmi ohroženým druhům.

Hrad obývají po celý rok okřídlení nájemníci z řádu letounů. „Půda“ vzniklá pultovým zastřešením tzv. romantického paláce, který byl vystavěn v 19. století v ruinách středověké stavby, je dnes významným letním sídlem vrápenců malých. Kolonie zhruba stovky samic s mláďaty se zde vyskytuje každoročně od května do srpna. Někteří vrápenci tu pak spolu s dalšími druhy, jako jsou netopýr velký, černý, severní, ušatý či řasnatý, přezimují ve sklepení hradu. Valdštejn patří k důležitým lokalitám také v době podzimní migrace a tzv. rojení netopýrů („swarming“). Samci a samice se zde setkávají, a také se tu páří. V tomto období bylo na hradbách během výzkumů zjištěno mnoho různých druhů, například netopýr vodní, Brandtův, velkouchý, večerní a další.

Správa hradu Valdštejn a město Turnov získali v roce 2011 plaketu Náš soused je netopýr za příkladnou spolupráci a šetrný postup při rekonstrukci hradu. Díky jejich vstřícnému přístupu se zde letounům nadále daří, o čemž svědčí i postupně narůstající početnost letní kolonie vrápenců.

Logo - Náš soused netopýr

Od roku 2017 je hrad zapojen do projektu České společnosti pro ochranu netopýrů: „Na půdě, tam to žije – aneb poznejte tajemný svět netopýrů!“. Zajímavosti ze života místních tajuplných obyvatel se návštěvníci dozvědí také z nástěnky v areálu hradu na druhém nádvoří. V pokladně hradu si také mohou vyzvednout pracovní list Netopýři na hradech a zámcích, který je určen dětem i jejich rodičům a učitelům.

Společnost pro ochranu netopýrů provádí na hradě pravidelně dvakrát ročně sčítání netopýrů (v létě v kolonii vrápenců malých, v zimě přezimujících zvířat na několika místech hradu). Čas od času se také na hradě ve spolupráci se Společností pro ochranu netopýrů koná popularizační akce pro veřejnost nazvaná "Noc netopýrů".

Logo - Česká společnost pro ochranu netopýrů