Restaurování nástěnné malby sv. Jana Křtitele dokončeno

Informujeme o dokončení další z letošních oprav a zveme k prohlédnutí.

V průběhu června, července a začátku srpna letošního probíhalo v kapličce sv. Jana Křtitele, která se nachází na prvním nádvoří hradu Valdštejn, restaurování nástěnné malby světce. Tu vytvořil v roce 1837 malíř František Mašek a údajně představuje podobiznu básníka Karla Hynka Máchy. V průběhu doby existence obrazu byla provedena řada jeho oprav, přemaleb a retuší (více či méně zdařilých). Před nynějším restaurátorským zásahem byla malba vlivem dlouhodobého působení vlhkosti již značně poškozena a tento zásah byl zcela nezbytný.

Práce prováděl tým akreditovaných restaurátorek s dohledem orgánů státní památkové péče. Malba byla nejprve očištěna a bylo provedeno částečné sejmutí druhotných pozdějších přemaleb. Dále došlo k fixáži malby a vytmelení nesoudržných defektních míst. Po vyzrání použitých materiálů následovala poslední etapa, kdy bylo provedeno retušování malby, aby co nejvíce odpovídala své původní podobě. Cena restaurátorských prací činila 94.500,- Kč.

Návštěvníci Valdštejnu mají tedy nyní příležitost podívat se legendární obraz v poněkud zřetelnější podobě.