Kočárovna

V prostorách bývalých kočároven u vstupní klasicistní brány jsou umístěny pokladna hradu a krámek se suvenýry.