Wyszukiwanie

Zamek Valdštejn

Właściciel: Miasto Turnov
Zarządza: Turnovskie zabytki i turystyka, OPP Miasta Turnov (Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace Města)
Adres: Hrad Valdštejn, Kadeřavec 18, 511 22 Turnov 
Telefon: +420 739 014 104, +420 733 565 254 
E-mail:info@hrad-valdstejn.cz
Web: www.hrad-valdstejn.cz

 
load