Vyhledávání

Svatby

Projížďka v kočáře
Svatební obřady je možné pořádat v barokní kapli sv. Jana Nepomuckého či na hradní terase.
Svatební obřady jsou realizovány v dvouhodinových intervalech. Krásné výhledy a starobylé hradní zdi na rozeklaných skalách vytvářejí neopakovatelný a romantický rámec obřadů.  

Při obřadu na romantických terasách nevěsta schází k účastníkům obřadu po dlouhém kamenném schodišti. Častým místem obřadů je i velká barokní kaple sv. Jana Nepomuckého. V bohatě osvětleném, akusticky cenném prostoru příjemně zaznívá živá varhanní hudba.

Terasa a kaple jsou vhodné i pro velké svatby. Přístup z předhradí až do kaple je bezbariérový. Fotografování a filmování si snoubenci zajišťují sami a je povoleno ve všech vnějších prostorách. V interiérech je fotografování zpoplatněno. Ve vnějších prostorách je možné po dohodě rozhodit rýži a suché okvětní plátky.

!! V případě svatby na terase se návštěvníci, po dobu obřadu (cca 20 minut), nedostanou do zadní části hradu, neboť bude terasa z obou stran uzavřena !! Po skončení obřadu bude umožněn volný průchod. 

Zakázány nejsou ani drobné“ legrácky“ z iniciativy Vašich přátel, které musí být předem dohodnuté se správou hradu.

Svatební obřady vzhledem k přístupovým podmínkám zajišťujeme v období od 1. 4. do 31. 10. kalendářního roku. Vozidla svatebčanů mají povolen vjezd až k hradnímu areálu.

S novou parkovou úpravou prostoru před hradem je svatebčanům k dispozici 10 povolenek na parkování automobilů, které umístí na viditelné místo za přední sklo vozidla. 

Poplatek za svatební obřad činí 6.210,- Kč a zahrnuje:

nájem prostor 4000,- Kč
správní poplatek za uskutečnění obřadu mimo úředně určenou místnost 1000,- Kč
výdaje Města na zajištění obřadu

21% DPH
1000,- Kč

210,- Kč
Poplatky se hradí přímo na matričním úřadu při podání žádosti.

Svatební obřady na hradě Valdštejn zajišťuje (zde si rezervujte termín obřadu):

Matriční úřad Turnov
Skálova 84, Turnov
tel.: 733 691 479, 481 366 805
e-mail: i.krtickova@mu.turnov.cz
web: www.turnov.cz

Doplňkové služby poskytované správou hradu, které si snoubenci mohou zvolit

Zapůjčení skleniček                                         250,- Kč (včetně DPH 21 %) 

Focení v interiérech                                         450,- Kč (včetně DPH 21 %)

Zapůjčení svatební brány (včetně voálu)         850,- Kč (včetně DPH 21 %) 

IMG 20210501 093349 sál

Další služby (např. svatba s vévodou - viz https://www.youtube.com/watch?v=BGV-83Gyg-4) je možné objednat též u správy hradu:

Mgr. Radim Štícha
tel.: 739 014 104
e-mail: info@hrad-valdstejn.cz

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, adr@coi.czhttp://adr.coi.cz.
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Vytvořeno 16.12.2013 11:02:09 - aktualizováno 22.4.2023 13:02:15 | přečteno 38244x | radimsticha
 

Hrad Valdštejn, 511 22 Turnov
majitel: Město Turnov
telefon: 739 014 104, 733 565 254
e-mail: info@hrad-valdstejn.cz

load