Vyhledávání

Návštěvní řád

Návštěvníci jsou povinni zakoupit si vstupenku a tuto vstupenku uchovat po celou dobu prohlídky a na případné požádání ji předložit.

Vstupenka platí pro jednu návštěvu objektu. Zakoupené vstupenky se neberou zpět.

PODMÍNKY PROHLÍDKY PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

Prohlídka hradu je samostatná či s průvodcem. Poslední prohlídka začíná 30 minut před zavírací dobou.

Prohlídka celým areálem s průvodcem a výkladem v českém jazyce (popřípadě v cizím jazyce) se poskytuje po předchozím objednání.

Cizojazyčným návštěvníkům jsou zapůjčeny při vstupu texty v jazyce: německém, anglickém, holandském, polském a ruském.

Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny průvodců, zaměstnanců objektu a pracovníků ostrahy.

Prohlídky se konají ve skupinách o minimálním počtu 5 osob, mimo stanovenou otevírací dobu o minimálním počtu 10 osob. Interval mezi jednotlivými prohlídkami určuje příslušný zaměstnanec správy objektu.

Objednané hromadné výpravy ztrácí právo na rezervaci v případě, že se alespoň 15 minut před začátkem sjednané prohlídky neohlásí v pokladně.

Nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky, platnost jeho vstupenky propadá. Zakoupené vstupenky již nelze vrátit.

Děti ve věku do 10-ti let mají povolen vstup do památkového objektu jen v doprovodu dospělých. Návštěvníci nesmí vstupovat do interiérů objektu se zavazadly (zavazadlo může být po souhlasu neseno v ruce), deštníky, se psy. Pohyb po objektu s kolem není povolen. Cyklisté si mohou kola na vykázaném místě odložit - uzamknutá a bez zavazadel. Správa objektu však za odložená kola neručí.

Vstup se psy na vodítku do areálu je povolen. Není však povolen vstup se psy do všech interiérů v rámci objektu včetně kaple sv. Jana Nepomuckého. Pes se nesmí v rámci areálu uvazovat a jeho majitel si za pra ručí.

V celém areálu hradu je fotografování a filmování povoleno, včetně interiérů. Jediné omezení je ve Slavnostním sále klasicistního domu, kde lze fotografovat pouze bez použití blesku.

Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití omamných látek je vstup do celého areálu hradu přísně zakázán. Do areálu hradu je zakázáno vnášet jakékoliv skleněné a porcelánové nádoby z restauračních zařízení.

Prohlídka interiérů hradu je možná pouze s průvodcem. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout jeho pokynů. Při neuposlechnutí pokynu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a exponátů bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného.

Správa hradu si vyhrazuje právo v závislosti na počasí a pořádaných akcích uzavřít část objektu či interiéry hradu, popř. zvýšit vstupné do tohoto památkového objektu.

Během prohlídky hradních interiérů a exteriérů věnujte, prosím, zvýšenou pozornost nerovnostem povrchu komunikací, sníženým průchodům, popř. jiným rizikům, které odpovídají historické podstatě objektu.

Během prohlídky interiérů hradu je přísně zakázáno:
* dotýkat se stěn, nábytku, obrazů a jiných vystavených předmětů či je jakkoli poškozovat
* opouštět vymezenou prohlídkovou trasu a vzdalovat se od průvodcem vedené skupiny
* rušit hovorem, používáním mobilních telefonů, hlasitými projevy či jinými způsoby výklad průvodce a ztěžovat tím ostatním návštěvníkům prohlídku
* kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm
* jíst, pít a žvýkat žvýkačky či vstupovat do interiérů se zmrzlinou, nápoji v kelímcích apod.
* vstupovat do interiéru v nevhodném, nedostatečném či špinavém oblečení a se zavazadly
* vstupovat do částí interiéru vymezených mobilními zábranami 

V areálu hradu je zakázáno:

- dotýkat se stěn, vystavených předmětů a sochařských děl

- psát nebo malovat po zdech, nebo jinak je poškozovat např. otěrem zavazadly

- rýt do skalních povrchů nebo kamenných stěn

- opouštět vymezenou průvodcovskou trasu, lézt na a za ploty, kamenná zábradlí, na parapety

  soch, hradní ruiny, hradní skály a střechy objektu

- shazovat jakékoliv předměty z areálu hradu

- odhazovat odpadky

- kouřit v prostorách hradního areálu a manipulovat s otevřeným ohněm

- stanovat nebo bivakovat na přilehlých pozemcích, a rozdělávat zde ohně

- jíst a pít v interiérech a vstupovat do nich se zmrzlinou a nápoji

- vstupovat do částí interiérů vymezených mobilními zábranami

- rušit nadměrným hlukem výklad průvodce a ostatní návštěvníky

- ohrožovat svou bezpečnost a bezpečnost ostatních návštěvníků, nevhodným chováním a

  jednáním

- jinak narušovat klid a pořádek


Je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat a ohrožovat památkový objekt, jeho interiéry, mobiliář a jiný majetek! 


Návštěvníky prosíme:

- před vstupem do interiérů o očištění obuvi

- nesedat s batohy na zádech v kapli

- o ohleduplnost v případě konání svatebních obřadů, nebo kulturních pořadů nebo jiných akcí

Připomínky, přání a stížnosti mohou návštěvníci uplatnit přímo u správy památkového objektu

Návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 4. 5. 2021


Součástí Návštěvního řádu je aktuální vstupné, které je viditelně vyvěšeno před vchodem do placeného prostoru objektu.


Ing. Eliška Gruberová

ředitelka organizace


ikona souboruNávštěvní řád ke stažení 

Vytvořeno 28.7.2016 10:05:10 - aktualizováno 13.5.2021 10:51:15 | přečteno 12249x | Alena Mojžíšová
 

Hrad Valdštejn, 511 22 Turnov
majitel: Město Turnov
telefon: 739 014 104, 733 565 254
e-mail: info@hrad-valdstejn.cz

load