Vyhledávání

Kamerový systém

Informace pro návštěvníky (vyplývající z povinností provozovatele kamerového systému na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů).

Na hradě Valdštejn je jako součást zabezpečovacího systému provozován kamerový systém se záznamem. Účelem tohoto systému je ochrana majetku a prostor památkového objektu.

Správce systému:
Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace
5. května 26
Turnov
511 01
IČ: 00371360

Předmětem zpracování je prostý obrazový záznam (bez zvuku) pohybu osob v části venkovních prostor památkového objektu, adresa: Hrad Valdštejn, Kadeřavec 18, 511 22 Turnov.

Součástí systému je 5 kamer, které zaznamenávají obraz v nepřetržitém režimu a jsou vybaveny pro noční vidění. Kamery jsou umístěny dle přiloženého plánku. Obrazový záznam z kamer je uchováván na záznamovém zařízení, doba uchování obrazového záznamu je přibližně 7 dní, poté dochází k likvidaci záznamu přepisem dat ve smyčce. Záznamové zařízení je chráněno proti přístupu neoprávněných osob. Obrazové záznamy nejsou poskytovány jiným subjektům, jediným příjemcem zpřístupněných údajů mohou být orgány činné v trestním řízení nebo správní orgány v případě přestupkového řízení, a to pouze v případě zjištění spáchání trestného činu nebo přestupku.

V případě podání žádosti dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. je příjemcem žádosti správce systému.

Schematický plánek hradu Valdštejn s umístěním jednotlivých kamer (1-5) a znázorněním směru, ve kterém snímají obraz:

Plánek hradu s umístěním kamer, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 20.2.2018 23:23:37 | přečteno 4702x | hasekm
 

Hrad Valdštejn, 511 22 Turnov
majitel: Město Turnov
telefon: 739 014 104, 733 565 254
e-mail: info@hrad-valdstejn.cz

load