Vyhledávání

Stabilizace skalního podloží na Valdštejně - dbejte prosím zvýšené opatrnosti

skály7

Pracovníci firmy STRIX Inženýring, spol. s r.o. z Chomutova začali v polovině března s navrženými pracemi na stabilizaci skalního podloží hradu Valdštejna. Areál hradu Valdštejna se rozkládá na třech samostatných pískovcových blocích, které propojují mosty, schodiště a aehrenthalský palác s terasou.


Nyní již došlo k odtěžení části nestabilního skalního bloku u schodiště na aehrenthalskou terasu. Jednalo se o nejtěžší část celého projektu, neboť se nevědělo, jak je uvnitř skalní blok prasklý a zároveň při odtěžování bylo třeba dát pozor na stavbu aehrenthalského paláce, aby nedošlo při pádu skalních bloků k jeho poškození.  Šikovní pracovníci, kteří celý den visí zavěšeni  v sedácích, v současné době postupně  očišťují skalní masív od náletů a starých kořenů.  Pískovcové skalní bloky jsou porušeny nejen procesy zvětrávání, ale i vyplavováním křemitého tmelu z horniny a v neposlední řadě náletovou vegetací, která eroduje skalní masiv.

V rámci prací budou stávající vzniklé převisy, kaverny a nestabilní bloky sanovány pomocí podezdívek, které budou zároveň působit jako ochrana proti vodní a mrazové erozi. Následně bude provedena i vyzdívka puklin. Skalní struktury, které se odlučují od skalního masívu budou stabilizovány systémem svorníků. Po provedení všech souborů prací bude provedena instalace geotechnického monitoringu, který bude sledovat stabilitu a pohyby bloků skalního masivu.

Všechny práce mají být dokončeny do 24. května, tedy do začátku hlavní turistické sezóny a většího návštěvnického provozu hradního areálu. Po dobu prací je třeba dbát zvýšené opatrnosti v okolí areálu hradu a respektování zákazu vstupu do ohraničeného prostoru.

Skalní masiv, na kterém hrad Valdštejn stojí je porostlý náletovými dřevinami, které kořenovým systémem degradují pískovcový skalní masiv a přispívají k nestabilitě skalních bloků a rozrušování horniny. Nevhodně vzrostlé stromy a jejich kořenový systém má na skalní masiv prokazatelný erozivní účinek. Borovice rostoucí na třetím skalním bloku erodují skalní masiv pod vyhlídkou, dochází nejen k poškozování původního gotického okénka, ale hrozí i propad. 

Celkové vysoutěžené náklady na realizací prací v rámci projektu jsou 1.148.431,-Kč bez DPH (s DPH 1.389.602,-). Na projekt byla vypracována žádost o dotaci v rámci Ministerstva kultury v rámci programu: Záchrana architektonického dědictví. Žádost byla úspěšná a je přislíbena částka 700.000,-Kč. Zároveň bylo zažádáno i o dotaci na Liberecký kraj.

Je třeba si uvědomit, že všechna sanační opatření není možné považovat jako jednorázová a trvalá  a je nutná pravidelná údržba a ochranná opatření, což si tato jedinečná památka zaslouží.

O průběžném stavu prací Vás budeme průběžně informovat (www.hrad-valdstejn.cz)
Vytvořeno 22.3.2019 12:11:28 - aktualizováno 25.3.2019 9:33:25 | přečteno 1338x | radimsticha
 

Hrad Valdštejn, 511 22 Turnov
majitel: Město Turnov
telefon: 739 014 104, 733 565 254
e-mail: info@hrad-valdstejn.cz

load