Vyhledávání

Ocenění pro hrad Valdštejn

Diplom

Hrad Valdštejn získal 3. místo v soutěži Památka roku 2017 Libereckého kraje s projektem „Obnova hradního areálu hradu Valdštejn“.

Památka se řadí mezi pět nejnavštěvovanějších kulturních památek Libereckého kraje. Od poloviny roku 2016 a během roku 2017 došlo k rozsáhlým opravám dominant této památky a to kaple sv. Jana Nepomuckého a přístupového mostu s barokními sochami. V rámci kaple sv. Jana Nepomuckého se jednalo o obnovu střešního pláště této barokní památky. V rámci mostu došlo k celkové generální opravě včetně očištění kopií barokních soch. Most navazuje na předhradí, které bylo v roce 2017 také celkově upraveno a doplněno o mobiliář. Na prvním nádvoří se dále restaurovala kresba v kapličce  sv. Jana Křtitele, která je kulturní památkou a legenda uvádí, že se jedná o podobiznu českého básníka K. H. Máchy. V roce 2016 byla restaurována socha sv. Antonína Paduánského a pískovcový aehrenthalský erb na prvním nádvoří (oboje kulturní památky). Zároveň na konci roku 2017 proběhla celková rekonstrukce a rozšíření zabezpečovacího systému celého objektu včetně nového kamerového systému.

Na tyto opravy se následně navázalo i v roce 2018, kdy došlo k obnově krovů na vstupní klasicistní bráně a tak se dosáhlo sjednocení celého hradního areálu.

Během období 2016-2017 se vynaložilo na realizaci výše uvedených prací přes 7 mil. korun, přičemž se finanční prostředky čerpaly z různých zdrojů: finanční prostředky Ministerstva kultury: Záchrana architektonického dědictví, výše dotace: 1 761 000 Kč, finanční prostředky Ministerstva kultury: Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, program ISO A, výše dotace: 300.000 Kč, finanční prostředky Libereckého kraje: 7. 2. Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, výše dotace: 300 000 Kč). Finanční prostředky vlastníka kulturní památky Města Turnova byly ve výši: 4 974 146,74 Kč.

Poděkování patří všem, kteří se na pracích a aktivitách této jedinečné kulturní památky podílejí. Je potěšitelné, že opravy na Valdštejně jsou kladně vnímány i návštěvníky. Je to dobrá vizitka této památky a jejího vlastníka.
Vytvořeno 5.11.2018 18:31:56 | přečteno 1081x | hlousekm
 

Hrad Valdštejn, 511 22 Turnov
majitel: Město Turnov
telefon: 739 014 104, 733 565 254
e-mail: info@hrad-valdstejn.cz

load