Vyhledávání

Monitoring skalního podloží na Valdštejně

monitoring

Na konci května byly dokončeny práce na stabilizaci skalního podloží pod hradem Valdštejnem, kterou provedla firma STRIX Inženýring, spol. s r.o. z Chomutova. Areál hradu Valdštejna se rozkládá na třech samostatných pískovcových blocích, které propojují mosty, schodiště a aehrenthalský palác s terasou.


V rámci prací došlo k odtěžení části nestabilního skalního bloku u schodiště na aehrenthalskou terasu, očištění skalních masivů od náletů a starých kořenů.  Převisy, kaverny a nestabilní bloky byly sanovány pomocí podezdívek a byla provedena vyzdívka puklin. Odlučující se skalní struktury byly stabilizovány systémem svorníků.

Následně byla provedena instalace geotechnického monitoringu, který bude sledovat stabilitu a pohyby bloků skalního masivu. Měření bude probíhat kontinuálně pomocí přesných autonomních snímačů dilatací umístěných do rizikových partií pískovcového masívu. Přenos dat do dispečinku bude probíhat pomocí sítě Sigfox. Vyhodnocování dat pomocí numerických metod s odhadem dalšího vývoje bude prováděno jednou ročně.

Celkové vysoutěžené náklady na realizaci prací v rámci projektu byly 1.148.431,-Kč bez DPH (s DPH 1.139.602,-). Na projekt byla získána dotace z Ministerstva kultury v rámci programu: Záchrana architektonického dědictví ve výši 700.000,-Kč.

Je třeba si uvědomit, že všechna sanační opatření není možné považovat za jednorázová a trvalá. Proto je nutná pravidelná údržba a ochranná opatření, což si tato jedinečná památka zaslouží. Problémem jsou i vzrostlé stromy v areálu hradu a na pískovcových blocích.


Vytvořeno 20.6.2019 8:25:13 | přečteno 563x | radimsticha
 

Hrad Valdštejn, 511 22 Turnov
majitel: Město Turnov
telefon: 739 014 104, 733 565 254
e-mail: info@hrad-valdstejn.cz

load