Średniowieczne podziemia zamku

W podziemnych pomieszczeniach zamku Valdštejn umieszczono pierwszą, stałą ekspozycję w Czechach, poświęconą skałom piaskowcowym.

Wystawa pokazuje zwiedzającym ważny fenomen  krajobrazuCzeskiego Raju, zapoznaje z powstaniem piaskowcowych skalnych miast, genezą, charakterystyką piaskowca i dokumentuje jego znaczenie w życiu człowieka. Ekspozycja przypomina także dokonania rzeźbiarza akademickiego Jiřího Nováka, autora kopii valdštejnských rzeźb

Druga wystawa umieszczona w podziemiach zapoznaje zwiedzających z wykopaliskami archeologicznymi i historią zamku.

Zamek Valdštejn został udostępniony zwiedzającym jako drugi zabytek w Czechach. Położony jest na terenie skalnego miasta Hruboskalsko, na Złotej Ścieżce Czeskiego Raju, wznosi się na potężnych, piaskowcowych blokach skalnych. Pierwsze trasy turystyczne powstały na Hruboskalsku już na początku XIX wieku.

Wystawę przygotowali: