Dominanta hradu Valdštejn v novém

„Šaty dělají člověka“ a stavbu dělá střecha.

Od podzimu minulého roku až do konce května letošního roku probíhala generální oprava střešní krytiny včetně krovu na kapli sv. Jana Nepomuckého na hradě Valdštejně. Hrad Valdštejn patří mezi  dominanty Hruboskalského skalního města a díky nové krytině získal areál hradu jednotný vzhled a stal se důstojnou součástí celého panoramatu.

Pro zajímavost. Na střechu se vyneslo na 9 tun nového materiálu (tašky, hřebenáče, trámy, latě, malta, plechy). Na krov bylo použito na 18.000 tašek a 1.380 bm latí. Na střeše je 5 volských ok (vikýře ve spodní části mansardové střechy).

Poděkování patří všem šikovným řemeslníkům, projektantům, památkářům a pracovníkům hradu. Nebylo vždy lehké sladit stavební práce s návštěvnickým provozem. Od 3. 6., kdy bylo sundáno lešení, je hrad od setmění přes půlnoc až do konce prázdnin nasvícen. 

Poděkování patří i vlastníkovi hradu Městu Turnovu. Není moc měst, které vlastní hrad a Turnov může být na tento objekt po právu hrdý.

Reportáž televize rtm plus: