Hrad Valdštejn – stavební práce v roce 2017

Rok 2017 je pro hrad Valdštejn ve znamení stavebních, udržovacích i restaurátorských prací. Návštěvníkům se omlouváme za určité snížení komfortu během prohlídky hradu. Zároveň však upozorňujeme na příležitost uvidět památku poněkud jinak a nahlédnout do procesu jejích proměn.

V březnu byla zahájena úprava předhradí u hospůdky spočívající především ve zřízení mlatové cesty kolem centrální zatravněné plochy, umístění dřevěných a kamenných zábran, stojanu pro kola a stolů s lavicemi. Její dokončování probíhá právě v posledních dubnových dnech. Stavba je v hodnotě 0,8 mil. Kč včetně DPH.

V dubnu byly po zimní přestávce spuštěny práce na dokončení oprav střechy kaple sv. Jana Nepomuckého, které se týkají korektivní úpravy krovu a nové střešní krytiny, včetně výměny okapů a svodů. Součástí je také zřízení dřevěné podlahy v části půdního prostoru kaple a oprava omítek a osvětlení u kamenného schodiště vedoucího do tohoto prostoru. Tato úprava umožní i mimořádné prohlídky pro veřejnost. Stavba má být dokončena do konce května. Náklady na stavbu jsou 2,7 mil. Kč včetně DPH.

Další velkou stavební akcí, která bude hrad provázet s přestávkami po celou letošní sezónu, je oprava vstupního kamenného mostu zdobeného barokními sochami světců. Práce byly zahájeny v předposledním dubnovém týdnu, kdy se most z velké části oděl do lešení. Účelem této stavby je především provedení nové izolace mostovky a její kvalitní napojení na chrliče, což zabrání stávajícímu zatékání do mostní konstrukce. Současně dojde k přeložení žulové dlažby mostu. Další činnosti se budou týkat oprav parapetních zídek, chrličů, spárování a kleneb. Náklady na tuto stavbu jsou vyčísleny na 2,8 mil. Kč včetně DPH.

Na obě posledně uvedené stavby získalo Město Turnov finance z dotačních zdrojů v rámci programů Ministerstva kultury České republiky (Program záchrany architektonického dědictví) a Libereckého kraje (Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji).

Z menších prací upozorňujeme na novou dlážděnou plochu před pokladnou, opravu schodiště a podlahy v biliárním sále, obnovu nátěrů dveří v klasicistním domě a lavic v kapli i nové nátěry venkovních prvků po celém areálu hradu.

Letos bude také restaurována nástěnná malby sv. Jana Křtitele ve stejnojmenné kapličce na prvním nádvoří, k níž se vztahuje legenda o podobizně básníka Karla Hynka Máchy.

Za případná drobná omezení provozu související s prováděním popisovaných staveb se omlouváme. Věříme, že probíhající opravy přijmete pozitivně. Jejich provedení je pro zachování památky v náležitém stavu nezbytné a díky nim bude hrad zase o něco krásnější.