Vyhledávání

Svatby

Projížďka v kočáře
Svatební obřady je možné pořádat v barokní kapli sv. Jana Nepomuckého či na hradní terase.
Svatební obřady jsou realizovány v dvouhodinových intervalech. Krásné výhledy a starobylé hradní zdi na rozeklaných skalách vytvářejí neopakovatelný a romantický rámec obřadů.  

Při obřadu na romantických terasách nevěsta schází k účastníkům obřadu po dlouhém kamenném schodišti. Častým místem obřadů je i velká barokní kaple sv. Jana Nepomuckého. V bohatě osvětleném, akusticky cenném prostoru příjemně zaznívá živá varhanní hudba.

Terasa a kaple jsou vhodné i pro velké svatby. Přístup z předhradí až do kaple je bezbariérový. Fotografování a filmování si snoubenci zajišťují sami a je povoleno ve všech vnějších a některých vnitřních prostorách (po dohodě se správou hradu). Ve vnějších prostorách je možné po dohodě rozhodit rýži a suché okvětní plátky.

Zakázány nejsou ani drobné“ legrácky“ z iniciativy Vašich přátel, které musí být předem dohodnuté se správou hradu.

Svatební obřady vzhledem k přístupovým podmínkám zajišťujeme v období od 1. 3. do 30. 11. kalendářního roku, výjimečně i mimo toto období. Vozidla svatebčanů mají povolen vjezd až k hradnímu areálu.

Svatební obřady v roce 2017 se vzhledem k probíhajícím stavebním úpravám na hradě Valdštejně budou konat v období od 16. 06. 2017 do 26. 8. 2017. S novou parkovou úpravou prostoru před hradem bude svatebčanům k dispozici 10 povolenek na parkování automobilů, které umístí na viditelné místo za přední sklo vozidla.

Termíny mimo výše uvedené období budou se snoubenci dohodnuty individuálně a je nutné počítat s omezením přístupu k hradu, parkováním, případně s lešením a dalším omezením vzhledem k aktuálně probíhajícím stavebním pracím.

Poplatek za svatební obřad činí 5.330,- Kč a zahrnuje:

nájem prostor 3000,- Kč
správní poplatek za uskutečnění obřadu mimo úředně určenou místnost 1000,- Kč
výdaje města na zajištění obřadu

21% DPH
1000,- Kč

210,- Kč
povolení za vjezd vozidel svatebčanů k hradnímu areálu 120,- Kč

Poplatky se hradí přímo na matričním úřadu při podání žádosti.

Doprovodný scénář obřadu, např. svatba s vévodou (viz  https://www.youtube.com/watch?v=BGV-83Gyg-4) a další požadavky je možné objednat přímo u správy hradu:

  • přípitek po obřadu
  • slavnostní fanfáry
  • květinová výzdoba (možnost vlastní květinové výzdoby)
  • na přání prohlídky hradního areálu s výkladem
  • možnost objednání historicky laděného doprovodného programu
Mgr. Kristýna Licinbergová
tel.: 739 014 104
e-mail: info@hrad-valdstejn.cz 

Svatební obřady na hradě Valdštejn zajišťuje (zde si rezervujte termín obřadu):

Matriční úřad Turnov
Skálova 84, Turnov
tel.: 733 691 479, 481 366 805
e-mail: i.krtickova@mu.turnov.cz
web: www.turnov.cz

16.12.2013 11:02:09 - aktualizováno 14.12.2016 19:10:32 | přečteno 24177x | Alena Mojžíšová
 

Hrad Valdštejn, 511 22 Turnov
majitel: Město Turnov
telefon: 739 014 104, 733 565 254
e-mail: info@hrad-valdstejn.cz

load